Kalhygge

3 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 november 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 50810-2022

Anmälningsdatum

2022-11-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun