Kalhygge

4 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 oktober 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Väte socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 44485-2022

Anmälningsdatum

2022-10-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun