Kalhygge

9 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 oktober 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Bäl socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 44095-2022

Anmälningsdatum

2022-10-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun