Kalhygge

25 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 juli 2022 avseende ett område på totalt 25 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 27814-2022

Anmälningsdatum

2022-07-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

25 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun