Kalhygge

10 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 juni 2022 avseende ett område på totalt 10 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25779-2022

Anmälningsdatum

2022-06-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

10 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun