Kalhygge

7 hektar i Gotland

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 7 hektar i Gotland kommun, Gotlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Stenkumla socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett flertal kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns område med fossil åkermark, kemisk industri och färdväg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20605-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun