Kalhygge

74 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 mars 2023 avseende ett område på totalt 74 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns dammvall att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12192-2023

Anmälningsdatum

2023-03-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

74 Ha

Föryngring

74 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha