Kalhygge

9 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 december 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Söderbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hyttområde att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 61289-2022

Anmälningsdatum

2022-12-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha