Kalhygge

2 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 december 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60762-2022

Anmälningsdatum

2022-12-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha