Kalhygge

3 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 december 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gruvområde att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 57458-2022

Anmälningsdatum

2022-12-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha