Kalhygge

2 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 oktober 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fångstgrop att ta hänsyn till.

Inte heller har denna blivit fullständigt undersökt.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45847-2022

Anmälningsdatum

2022-10-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha