Kalhygge

7 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 september 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 42551-2022

Anmälningsdatum

2022-09-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha