Kalhygge

9 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 september 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41584-2022

Anmälningsdatum

2022-09-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha