Kalhygge

1 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 mars 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11426-2022

Anmälningsdatum

2022-03-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha