Kalhygge

6 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns färdväg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 68927-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha