Kalhygge

22 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 juli 2022 avseende ett område på totalt 22 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 28526-2022

Anmälningsdatum

2022-07-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

22 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

22 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun