Kalhygge

5 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 maj 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Mora socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19456-2022

Anmälningsdatum

2022-05-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun