Kalhygge

5 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 april 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16422-2022

Anmälningsdatum

2022-04-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun