Kalhygge

26 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 26 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 71162-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

26 Ha

Föryngring

26 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun