Kalhygge

68 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 68 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48139-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

68 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

68 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun