Kalhygge

2 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 2 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Mora socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns husgrund, historisk tid och kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23099-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun