Kalhygge

52 hektar i Malung-Sälen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 november 2023 avseende ett område på totalt 52 hektar i Malung-Sälen kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Lima socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gränsmärke att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52578-2023

Anmälningsdatum

2023-11-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

52 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

52 Ha

Averkat

0 Ha