Kalhygge

45 hektar i Falun

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 november 2023 avseende ett område på totalt 45 hektar i Falun kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 59447-2023

Anmälningsdatum

2023-11-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

45 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

45 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun