Kalhygge

44 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 oktober 2023 avseende ett område på totalt 44 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48138-2023

Anmälningsdatum

2023-10-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

44 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

44 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun