Kalhygge

30 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 februari 2023 avseende ett område på totalt 30 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 8514-2023

Anmälningsdatum

2023-02-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

30 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

30 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun