Kalhygge

22 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 januari 2023 avseende ett område på totalt 22 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2481-2023

Anmälningsdatum

2023-01-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

22 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

22 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun