Kalhygge

1 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 31 december 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 62665-2022

Anmälningsdatum

2022-12-31

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun