Kalhygge

26 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 december 2022 avseende ett område på totalt 26 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 62597-2022

Anmälningsdatum

2022-12-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

26 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

26 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun