Kalhygge

27 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 december 2022 avseende ett område på totalt 27 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 58616-2022

Anmälningsdatum

2022-12-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

27 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

27 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun