Kalhygge

1 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 december 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Särna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns område med militära anläggningar att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 58569-2022

Anmälningsdatum

2022-12-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun