Kalhygge

29 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 december 2022 avseende ett område på totalt 29 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 59464-2022

Anmälningsdatum

2022-12-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

29 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

29 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun