Kalhygge

17 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 november 2022 avseende ett område på totalt 17 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54215-2022

Anmälningsdatum

2022-11-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

17 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

17 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun