Kalhygge

0 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 november 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52249-2022

Anmälningsdatum

2022-11-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun