Kalhygge

20 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 juli 2022 avseende ett område på totalt 20 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31266-2022

Anmälningsdatum

2022-07-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

20 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

20 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun