Kalhygge

51 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 juli 2022 avseende ett område på totalt 51 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30964-2022

Anmälningsdatum

2022-07-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

51 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

51 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun