Kalhygge

1 hektar i Valdemarsvik

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 november 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Valdemarsvik kommun, Östergötlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 57862-2023

Anmälningsdatum

2023-11-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha