Kalhygge

9 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 maj 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21332-2022

Anmälningsdatum

2022-05-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun