Kalhygge

7 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 juli 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30419-2022

Anmälningsdatum

2022-07-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun